Серия скулптура и пространство

Съвместен проект с Милена Иванова и Николай Пандърски